Gia đình anh chị Nguyễn Bình Sơn – Huỳnh Ngọc Hương - Quà Của Bố
logo

091-900-9067

lienhe@quacuabo.com

139 Lý Chính Thắng

Quận 3, TP HCM

Gia đình anh chị Nguyễn Bình Sơn – Huỳnh Ngọc Hương

“Chúng tôi rất mực yêu thương con theo cách của mình. Sự cảm nhận của con thì không giống như vậy. Hai điệu nhạc này không cùng hòa nhịp với nhau. Chúng tôi nhận thấy để hòa nhịp được với con cái hiện nay thật khó bởi chúng tôi được lĩnh hội nền giáo dục truyền thống ngày xưa, theo khuôn khổ, không internet, không Iphone, không Ipad! Nhịp sống ngày nay là môi trường mới, hoàn toàn khác với môi trường mà chúng tôi đã sống, đã quen với. Con thì không hề biết và cảm nhận về môi trường cha mẹ đã sống. Và chúng tôi nhận thấy cần đi học để thay đổi chính mình, chỉ có thế mới có thể hòa nhịp cùng con. Việc khó! Phải thích nghi dần…dần…”
2016-09-27T07:14:09+00:00