Chị Trần Thị Ron - Quà Của Bố
logo

091-900-9067

lienhe@quacuabo.com

139 Lý Chính Thắng

Quận 3, TP HCM

Chị Trần Thị Ron

“Chương trình Dạy con thành Nhân trước thành tài đã giúp bản thân tôi xem xét lại quá trình dạy con của mình trong thời gian qua. Tôi dạy con hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm của ông bà, cha mẹ, bạn bè, theo cách của mình và tôi đã thất bại. Soi rọi lại các nội dung đã học, tôi thấy mình phải thay đổi phương pháp dạy con. Mong công ty Quà Của Bố giúp đỡ tôi nhiều hơn.”
2016-09-27T07:08:02+00:00