Ts. Nguyễn T. Hồng Phượng - Quà Của Bố
logo

091-900-9067

lienhe@quacuabo.com

139 Lý Chính Thắng

Quận 3, TP HCM

Ts. Nguyễn T. Hồng Phượng

Nhận lời làm cố vấn chuyên môn cho trường mần non Hạt Đậu Nhỏ vì cảm nhận sâu sắc được sự chính trực, chân thành và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục mầm non của trường, cô Hồng Phượng đã và đang đóng góp kiến thức, kinh nghiệm và sự nhiệt tình để phát triển bộ giáo trình chuyên môn cho từng nhóm tuổi. Đây là sự hội tụ tinh hoa của nền tảng văn hóa Việt và phương pháp giáo dục tiên tiến của Mỹ (Jean Piaget, Montessori)

Cô Hồng Phượng là Tiến Sĩ chuyên ngành giáo dục mầm non, là giảng viên đại học chuyên ngành mầm non gần ba mươi năm, là thành viên hội đồng khoa học đổi mới giáo dục mầm non, là người am hiểu tâm lý giáo dục mầm non ở cả hai góc độ – trẻ em và giáo viên – đồng thời là chủ nhiệm các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Với thành tích học thuật và nghiên cứu của cô, cô đã mang đến trường Hạt Đậu Nhỏ một nền tảng lý luận và thực tiễn mà đã có lần chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường phải thốt lên “thật là may mắn cho các bé và các cô giáo trường mình”.