Khách hàng - Quà Của Bố
logo

091-900-9067

lienhe@quacuabo.com

139 Lý Chính Thắng

Quận 3, TP HCM

Khách hàng45.000+ CÁ NHÂN

Sau 3 năm, Quà Của Bố tự hào đã kết nối hơn 45.000 cá nhân trên khắp cả nước.

11.200+ GIA ĐÌNH

Và tương tác trực tiếp với hơn 11.200 gia đình thông qua các khoá đào tạo được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các bậc phụ huynh.


– TỔ CHỨC – 


vasTRƯỜNG DÂN LẬP QUỐC TẾ VIỆT ÚC

 Tư vấn giáo trình “7 giá trị cốt lõi”

 Biên soạn Tài liệu/ Cẩm nang

 Đào tạo Giáo viên/ Cambridge MOET

                                                                     Hướng dẫn Phụ huynh “7 giá trị cốt lõi”

                                                                     Hội thảo Chuyên đề

vassssHỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ – VASS

Hội thảo Chuyên đề

wass HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Hội thảo Chuyên đề

hdn

TRƯỜNG MẦM NON HẠT ĐẬU NHỎ

Hội thảo Chuyên đề 

ydcYOUTH DEVELOPMENT CORPORATION

Hội thảo Chuyên đề

akeADAM KHOO LEARNING CENTRE

Hội thảo Chuyên đề

tthhttnndctTRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH THIẾU NIÊN & NHI ĐỒNG CẦN THƠ

Hội thảo Chuyên đề

kd MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM

Hội thảo Chuyên đề