Giá trị cốt lõi - Quà Của Bố
logo

091-900-9067

lienhe@quacuabo.com

139 Lý Chính Thắng

Quận 3, TP HCM

Giá trị cốt lõi

Sun shining through deep forest. Flare, vintag

Năm giá trị cốt lõi là “linh hồn”, là triết lý hoạt động, là tập hợp các quy tắc hướng dẫn có ảnh hưởng sâu sắc tới cách mà chúng tôi suy nghĩ và hành động. Những giá trị này phản ánh nền tảng hình thành văn hoá doanh nghiệp, là cam kết mà chúng tôi muốn tạo ra cho bản thân, cho phụ huynh, cho con trẻ và cho cuộc đời.


Our Values are the essence of our innermost beliefs, our inherited DNA, and define how we go about our business and act towards all our partner. They articulate what we stand for and direct our decision making.