Chính trực – Hơn cả sự thật - Quà Của Bố
logo

091-900-9067

lienhe@quacuabo.com

139 Lý Chính Thắng

Quận 3, TP HCM

Chính trực – Hơn cả sự thật

“Nếu con giỏi sẽ có người giỏi hơn con, nếu con giàu sẽ có người giàu hơn con, nhưng nếu con trung thực thì sẽ không có ai trung thực hơn con, vì bản chất của sự trung thực là trung thực”.

Khi xung quanh chúng ta đang đầy rẫy những điều thiếu tính minh bạch, nhất quán và có thể gây nguy hại cho đời sống của cộng đồng, thì giá trị Chính trực là một giá trị cần thiết hơn bao giờ hết. Để tái thiết lập một thế hệ người Việt giàu lòng tự trọng, tính trách nhiệm và hơn hết là sự chính trực từ trong tâm thức, chúng ta cần gieo vào lòng các con ý niệm về giá trị này, cũng như có những hành động phù hợp để bồi đắp và dưỡng nuôi giá trị này nơi con.

Đến với hội thảo “Chính trực – Hơn cả sự thật”, Quý phụ huynh sẽ:
– Hiểu đúng về hai khái niệm “Giá trị sống” và “Kỹ năng sống”
– Nhận ra hiện trạng, nguyên nhân và hệ quả của việc thiếu giá trị “Chính trực”
– Hiểu về tầm quan trọng của giá trị “Chính trực” trong sự phát triển của trẻ
– Xác định vai trò của phụ huynh trong việc nuôi dưỡng và bồi đắp cho con giá trị “Chính trực”